Het drugsprobleem in Nederland

Moet drugs gelegaliseerd worden als oplossing voor het drugsprobleem in Nederland?

 

Inleiding
Nederlandse aanpak drugscriminaliteit: dweilen met de kraan open!
De oorlog tegen drugs is vastgelopen, de handhavers redden het niet meer alleen. Het verbod op harddrugsgebruik wordt zo algemeen overtreden dat de norm op het punt van verdwijnen staat. De Tweede Kamer debatteerde woensdag 11 september 2019 over het drugsbeleid, naar aanleiding van het rapport van onderzoekers Tops en Tromp over drugscriminaliteit in de hoofdstad. Over het drugsvraagstuk zijn de meningen verdeeld. De rechtse partijen willen keiharde maatregelen, terwijl links juist op weg wil naar legalisering.

 Miljarden aan synthetische drugs
Nederland kent een jaarlijkse productie van 614 miljoen gram speed en 972 miljoen xtc-pillen[1].  Doordat ons land een gootexporteur is van met name synthetische drugs, wordt er jaarlijks miljarden euro’s verdiend aan de illegale productie[2]. Zo produceerden Nederlandse drugscriminelen vorig jaar voor een straatwaarde van minstens 18,9 miljard euro aan xtc en amfetamine[3]. Deze miljarden euro’s moeten worden witgewassen. Dit heeft gevolgen voor de economie. Veel van dit zwarte geld wordt geïnvesteerd in onder meer vastgoed, met als gevolg dat in bijvoorbeeld Amsterdam de huizenprijzen de pan uit rijzen[4].

Het drugsprobleem waar Nederland mee kampt heeft niet alleen effect op de economie maar ook op de volksgezondheid; zo wordt er door producenten van drugs niet goed gekeken of de drugs wel zuiver en dus veilig genoeg zijn en om die reden veilig[5]. De milieu schade is groot als gevolg van de (synthetische) drugsproductie in Nederland. Uit onder andere een onderzoek[6] van de NOS bleek dat er vorig jaar in heel Nederland 206 vindplaatsen van drugsdumping waren. Het ging meestal om tientallen vaten met daarin de chemicaliën die overblijven bij het produceren van synthetische drugs. Meestal zijn het restanten van de productie van xtc of speed of de halffabricaten voor deze middelen. Dat zijn stoffen als zwavelzuur, mierenzuur en aceton (tot hier uit bron 5). Daarnaast is de politie de helft van zijn capaciteit aan de opsporing van drugsproducenten, afvaldumpers, dealers, criminele drugsnetwerken, witwassers, afpersers en opdrachtgevers van liquidaties, aldus Kraag, hoofd recherche van de Landelijke Eenheid. Volgens hem is het probleem te groot om op de huidige voet verder te gaan[7].

Het huidige beleid, voorkomen van de productie, het behandelen van verslaafden, en het beperken van de gezondheidsschade, is niet effectief genoeg[8]. Het beleid werkt niet omdat ten eerste de verantwoordelijk bij de gebruiker ligt, ten tweede er niet altijd geschikte hulp voor verslaafden. Waar die hulp er wel is zijn de wachtlijsten lang. Ten derde wordt er niet genoeg opgetreden om de productie tegen te gaan. Hierdoor komt er foute drugs op de markt wat schadelijk is voor de volksgezondheid[9] (tot hier uit bron 8). Om die reden moet er iets veranderen aan het huidige beleid. Men moet of drugs legaliseren of een beleid van zero tolerantie voeren.

Legalisatie heeft geen effect
Tegenstanders  vinden dat de legalisatie van drugs geen effect heeft omdat zij ten eerste vinden dat de mens tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Met legalisatie kan dit niet omdat drugs dan makkelijk te verkrijgen is. Ook blijkt dat een grote groep, 20 %, nog op school zit en jonger is dan 18[10]. Deze groep is erg gevoelig voor drugs als dat makkelijk te krijgen is door legalisering. Ten tweede is drugs slecht voor de mens. Zo blijkt, uit een onderzoek (bron11) van de RIVM dat, Xtc, cocaïne, cannabis en GHB erg schadelijk zijn voor de volksgezondheid[11].  Amfetamine (speed), xtc en coke verhogen de hartslag en bloeddruk en zijn riskant voor mensen met hart- en vaatziekten. Speed verhoogt het risico op hartritmestoornissen[12].

Als drugs gelegaliseerd wordt zijn onderzoekers bang dat er meer verslaafden bij komen omdat e stap naar drugs erg klein wordt[13]. Tegenstanders van legalisatie zijn bang dat het net zo ‘gewoon’ wordt als alcohol[14]. Alcohol staat namelijk op plaats vier op de ranking van de meest schadelijke drugs. (bron 11) Ten derde heeft legalisatie van drugs nauwelijks effect op de criminaliteit[15]. Zo is Criminoloog Nabben van mening dat de criminaliteit wel daalt maar zich voornamelijk naar andere gebieden zal verplaatsen[16].

Gevolgen van niet legaliseren
Als men drugs niet legaliseert en dus verbiedt wordt er een duidelijk signaal afgegeven dat drugs slecht zijn. Mensen zullen dus minder gaan gebruiken dan wanneer drugs gelegaliseerd wordt. De georganiseerde misdaad kan door een strenger beleid worden aangepakt.

Drugs juist legaliseren
In Noord-Brabant werden in 2017 meer dan honderd keer vaten drugsafval in het buitengebied achtergelaten. In tien procent van de gevallen ging het om beschermd Natura 2000-gebied. Ook krijgen de zuidelijke provincies regelmatig te maken met dumpingen in een gebied voor drinkwaterwinning[17]. Op het moment dat je drugs legaliseert kan je opvangplaatsen instellen voor het drugsafval[18]. Dit scheelt veel schade voor het milieu en voor de gezondheid van de mens.

Ten tweede kan je door middel van legalisatie meer toezichthouden door de handel naar apothekers te verplaatsen zodat medisch getrainde farmaceuten het welzijn van de clientèle in het oog kunnen houden[19]. Uit een onderzoek[20] bleek dat veel ecstasy- en speedgebruikers niet goed beseffen wat de effecten zijn van hun weekendje festival of avondje uit. Door legalisatie kan je beter toezicht houden op de kwaliteit van drugs. waardoor er minder slechte drugs op de markt komt.

Daarnaast helpt legalisatie van drugs om de criminaliteit te verlagen. Door drugs te legaliseren worden criminelen definitief buitenspel gezet, dit bleek uit onderzoek van Jellinek[21]. Ook kan Nederland geld verdienen aan de illegale drugspraktijken. Op het moment dat je drugs legaliseert heeft dat een positief effect op de economie. Naast de voor de hand liggende posten (zoals 500 miljoen extra belastingen, 450 miljoen minder handhavingskosten en 350 miljoen bezuinigingen op de gevangenissen) zal Nederland ook geld verdienen aan de tot dan toe illegale kwekerijen. Deze illegale kwekerijen, die nu jaarlijks zeker 100 miljoen euro aan stroom “stelen”, zullen door middel van legalisatie hier netjes voor gaan betalen[22].

Gevolgen van legalisatie van drugs
Door drugs te legaliseren komt er ten eerste minder onzuivere drugs op de markt omdat er toezicht op de productie wordt gehouden. Ten tweede zal de politie meer mankracht over hebben voor andere zaken, aangezien er nu heel veel mankracht naar het bestrijden van de drugsproductie, dealers en criminaliteit die rondom het drugsprobleem ontstaan, gaat. Ten derde zal het milieu niet meer ernstig belast worden door afvaldumping. Ook kan Nederland door middel van legalisatie profiteren van het feit dat er belastingen kunnen worden geheven op drugs en dat illegale kwekerijen netjes voor hun stroom zullen betalen.

Samenvatting
Er valt niet te twisten over het feit dat de huidige situatie niet langer kan voortduren. Rond het huidige beleid zijn te veel problemen: de politie heeft niet genoeg mankrachten om effectief zijn werk te blijven doen. Het milieu lijdt ernstig onder alle drugsdumpingen en veel drugs is vanwege onzuiverheid onveilig voor de volksgezondheid. De georganiseerde misdaad lijkt groter dan ooit. Politici, deskundigen en organisaties zijn over eens dat er iets moet veranderen. Geen actie is geen oplossing, stop het gedoogbeleid en ga drugs legaliseren of verbieden. Maar wees duidelijk!

 Literatuurlijst:
1)Tromp, J. (2018b, 25 augustus). 614 miljoen gram speed en 972 miljoen xtc-pillen: Nederland is wereldkampioen synthetische drugs. Geraadpleegd op 8 februari 2020, van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/614-miljoen-gram-speed-en-972-miljoen-xtc-pillen-nederland-is-wereldkampioen-synthetische-drugs~b3571ce7/
2) RTL Z. (2019, 26 juni). At als ‘narcostaat’ Nederland belasting heft op drugs? Geraadpleegd op 8 februari 2020, van https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/wat-als-narcostaat-nederland-belasting-heft-op-drugs/ar-AADsOhe
3) Koenis, Chris. (2019, 26 juni). Wat als ‘narcostaat’ Nederland belasting heft op drugs? Geraadpleegd op 5 februari 2020, van https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/4759536/narcostaat-nederland-drugs-handel-belasting-beleid
4) https://www.binnenlandsbestuur.nl/Uploads/2019/8/onderzoeksrapport-de-achterkant-van-amsterdam.pdf
5) https://www.rivm.nl/
6) NOS. (2018b, 19 augustus). Zo wordt drugsafval gedumpt, duizenden euro’s schade en mais met mdma-resten. Geraadpleegd op 8 februari 2020, van https://nos.nl/op3/artikel/2246696-zo-wordt-drugsafval-gedumpt-duizenden-euro-s-schade-en-mais-met-mdma-resten.html
7) Thijssen, W. (2020b, 27 januari). De echte prijs van drugs: van natuurschade tot mensenlevens. Geraadpleegd op 8 februari 2020, van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-echte-prijs-van-drugs-van-natuurschade-tot-mensenlevens~bd18b856/
8) Ham, v d. (2020, 5 februari). Debat over het Nederlandse drugsbeleid (24077) – Parlementaire monitor. Geraadpleegd op 5 februari 2020, van https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vi3ka8agbdy2
9) Jellinek – Effectieve Hulp – Koploper In Verslavingszorg‎. (Z.D.). Argumenten voor en tegen legalisering | Jellinek | Legalisering. Geraadpleegd op 1 februari 2020, van https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-argumenten-voor-en-tegen-legalisering/
10) Trimbos instituut. (Z.D.-B). Drugs & beleid. Geraadpleegd op 31 januari 2020, van https://www.drugsinfo.nl/publiek/beleid-en-cijfers/drugs-en-beleid
11) Rijksoverheid. (Z.D.). Ranking van drugs: een vergelijking van de schadelijkheid van drugs, alcohol en tabak. Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://www.loketgezondleven.nl/ranking-van-drugs-vergelijking-van-schadelijkheid-van-drugs-alcohol-en-tabak
12) Novadic kentron . (Z.D.). Naar de klote heeft ook nadelen. Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://www.novadic-kentron.nl/ben-ik-verslaafd/effecten-van-alcohol-en-drugs-op-het-lichaam/
13) NOS. (2016, 19 april). #Worldondrugs: gaan we straks allemaal aan de drugs? Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://nos.nl/op3/artikel/2100079-worldondrugs-gaan-we-straks-allemaal-aan-de-drugs.html
14) Reve, J. V. H. (2018, 27 augustus). Met legaliseren krijgen we gezeik, dat klopt. Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/met-legaliseren-krijgen-we-gezeik-dat-klopt~bdd8cca2/
15) Meijer, R. F., Berghuis, A. C., Swierstra, K. E., Waard, J. D., van Hooff, P. P. M., & Slotboom, A. J. J. (1995). Drugs, delicten en handhavingskosten. CDWO-WODC.
16) Waarom het wel/geen goed plan is om xtc te legaliseren. (2018, 12 oktober). Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4449031/waarom-het-welgeen-goed-plan-om-xtc-te-legaliseren.
17) Moons, K. (2018, 22 december). Alles duurzaam, behalve de drugs. Geraadpleegd op 5 februari 2020, van https://downtoearthmagazine.nl/alles-duurzaam-behalve-de-drugs/
18) Tweede Kamer der Staten-Generaal. (1995, 25 september). Kamerstuk 24077, nr. 3 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen. Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24077-3.html.
19) Dammers, m. (2019, 25 november). Legalisering van drugs: waarom het niet werkt. Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://solutions-center.nl/legalisering-van-drugs-waarom-het-niet-werkt/
20) Six, r. (2019, 8 juli). Legaliseer alle drugs. Het heeft alleen maar voordelen. . Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://www.hpdetijd.nl/2019-07-08/legaliseer-alle-drugs-het-heeft-alleen-maar-voordelen/
21) Royal Queen Seeds. (2018, 16 maart). De Statistieken Zijn Binnen – De Legalisatie Van Cannabis Beperkt Misdaad. Geraadpleegd op 7 februari 2020, van https://www.royalqueenseeds.nl/blog-de-statistieken-zijn-binnen-de-legalisatie-van-cannabis-beperkt-misdaad-n639
22) De Koning, B. (2015, 9 september). Red Nederland, legaliseer drugs. Geraadpleegd op 10 februari 2020, van https://decorrespondent.nl/3314/red-nederland-legaliseer-drugs/453449045852-23db3587

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s